ไทยลุ้นจัด MotoGP 2018!!! รายละเอียดการประชุมครั้งที่ 2 ที่เราต้องใช้งบประมาณกว่า 374 ล้านบาท!!

โดย / / 1,308 views

_gp_4487_e.gallery_full_top_fullscreen

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาการประชุม คกก.ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ “MotoGP” ครั้งที่ 2 ซึ่งนำโดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ MotoGP ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามที่ กกท. จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ MotoGP (ปี 2559 – 2563) เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและให้มีการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกๆฝ่าย และเพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติและยกระดับมาตรฐานกีฬายานยนต์ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้นำด้านกีฬาโดยรวม และเสริมสร้างรายได้ของประเทศ นั้น

ที่ประชุม รับทราบผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี จากกรณีศึกษา “Malaysian Grand Prix” ซึ่ง กกท. ได้จัดทำประมาณการรายจ่าย ในวงเงินทั้งสิ้น 374,000,000 บาท ดังนี้

 • ค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน (จ่ายตรงกับ ดอร์น่า สปอร์ต ฝ่ายจัดการแข่งขัน)
 • ค่าดำเนินการจัดทีมแข่งขัน MotoGP, Moto2 และ Moto3 (ไม่น้อยกว่า 60 ทีม) รวมทั้งค่าอุปกรณ์การถ่ายทอดสดเผยแพร่ทั่วโลก จำนวน 300,000,000 บาท
 • ส่วนอีก 74,000,000 บาท เป็นค่าดำเนินการต่างๆ อาทิ ค่าอนุญาตให้จัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาต้นสังกัด, ค่าเช่าสนามพร้อมระบบการจัดการแข่งขัน, ค่ากรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน, ค่าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดทำประกัน, ค่าขนส่งอุปกรณ์ ฯลฯ

นอกจากนี้ กกท. ยังจัดทำประมาณการรายได้จากรายรับสปอนเซอร์ โดยมีเป้าหมายในการหาสปอนเซอร์ในระดับต่างๆ ประกอบด้วย

  • Title Sponsor 1 ราย จำนวน 50,000,000 บาท
  • Main Sponsor 4 รายๆละ 25,000,000 บาท รวม 100,000,000 บาท
  • Co Sponsor 10 รายๆละ 5,000,000 บาท รวม 50,000,000 บาท
  • Commercial area 100 ราย รวม 10,000,000 บาท

รวมทั้งรายรับจากการจำหน่ายบัตรเข้าชม คาดว่าจะอยู่ที่ 80,000,000 บาท รวมประมาณการรายได้จากการจัดการแข่งขัน ประมาณ 210,000,000 บาท พร้อมทั้งมีแผนขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลปีละ 170,000,000 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมว่า สำหรับแผนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี นั้น กกท. ได้ประมาณการรายจ่ายทั้งหมดยอดรวมเบื้องต้นที่ 374 ล้านบาท (บวกลบ) เป็นค่าลิขสิทธิ์ ประมาณ 300 ล้านบาท ในปีแรกจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 170 ล้านบาท

ส่วนประมาณการรายรับนั้น ถ้าทำได้ตามเป้าจะอยู่ที่ 210 ล้านบาท จากสปอนเซอร์และการจำหน่ายบัตรเข้าชม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กกท. จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติด้านต่างๆ อาทิ การกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย, เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงจัดการแข่งขัน โดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมด้านจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพโมโตจีพีครั้งนี้จะมีการเซ็นสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2561-2563 ทำให้หลังจากนี้จะต้องพูดคุยรายละเอียดกับสำนักงบประมาณอย่างชัดเจน รวมทั้งจะต้องคุยกับฝ่ายกฎหมายในรายละเอียดต่างๆ ด้วย เพราะเป็นการเซ็นสัญญาในระยะยาว 3 ปี ก่อนนำเสนอต่อ พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และคาดว่าจะนำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าคือประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมภายในปีนี้

ซึ่งอยากให้ไทยเราเป็นผู้นำด้านนี้ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเรื่องตัวเลขงบประมาณต่างๆ ซึ่งภายในอาทิตย์นี้คาดว่าจะรวบรวมแล้วเสร็จและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปที่จะต้องมีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณด้วย โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องหลายๆปี ไม่ใช่จัดปีเดียวแล้วเลิก และเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

Comments