Ducati จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Ducati Monster Ride for Nature” ลุยโคลนปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศน์

โดย / / 144 views

Ducati-Monster-Ride-for-Nature-01

Ducati ร่วมกับลูกค้า Monster กว่า 100 คน จัดกิจกรรมทำเพื่อสิ่งแวดล้อม “Ducati Monster Ride for Nature” (มอนสเตอร์ ไรด์ ฟอร์ เนเจอร์) ลุยโคลนปลูกป่าชายเลนรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

นายอภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด หรือ ดูคาติไทยแลนด์ เปิดเผยว่า ดูคาติจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าดูคาทิสต้า เพื่อสิ่งแวดล้อม “Monster Ride for Nature” เพราะทางเราตระหนักถึงการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเราเองก็ได้จัดกิจกรรมเชิงสังคมมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น เช่น การรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะกิจกรรม Ducati Riding Experience Course หรือ DRE Course ซึ่งเป็นการจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่รถดูคาติอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ลูกค้าดูคาติตลอดทั้งปี

“กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาง Ducati ลูกค้าดูคาติ รวมถึงชมรมผู้ขับขี่ดูคาติในประเทศไทย ที่เคยจัดขึ้นมาแล้วตลอดทั้งปี อาทิ โครงการ “ซับน้ำตาล้างใจ” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ “Big Bike, Giant Heart” เป็นการอาสาพาเด็กที่มีความพิการทางด้านร่างกายเที่ยวสวนสัตว์เขาดิน โครงการ “น้ำใจให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือส่งเสริมเด็กที่ยากจนหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร และกิจกรรม Back to Nature เป็นการรวมตัวของกลุ่ม Ducati Hypermotard และ Hyperstrada ออกทริปไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรีนำ เพื่อลูกเต่าจากศูนย์อนุบาลเต่าปล่อยลงสู่ท้องทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ช่วยอนุรักษ์พันธุ์เต่าท้องทะเลไทย”

LEK_8202

สำหรับกิจกรรม “Monster Ride for Nature” เราได้เห็นถึงปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน สภาวะอากาศร้อนที่มากกว่าปกติ ความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินไป ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักต่อภัยทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เราจึงจัดกิจกรรม Monster Ride for Nature ซึ่งเป็นกิจกรรมขี่รถเพื่อสิ่งแวดล้อมของดูคาติ ไปปลูกป่าชายเลน ที่คลองโคน จ.สมุทรสงคราม เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางชายฝั่ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ รักษาความชุ่มชื้นของป่าชายเลน เพิ่มทัศนียภาพอันสวยงามของป่าชายเลน และยังมีส่วนต่อการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะมีผลต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวอีกด้วย

Ducati-Monster-Ride-for-Nature-02

สำหรับทริป Monster Ride for Nature ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้บริหารดูคาติไทยแลนด์และลูกค้า Monster หลากหลายรุ่นมาร่วมลุยโคลนปลูกป่าชายเลนและร่วมทำกิจกรรมสังสรรค์กลางเลนแบบไม่ห่วงลุคหล่อจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ท่าน ซึ่งนี่คือการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนขี่บิ๊กไบค์ดูคาติ ซึ่งถึงแม้จะเป็นแค่กลุ่มคนส่วนเล็กๆ ในสังคม แต่ก็มีส่วนสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยแล้ง ที่พร้อมจะหล่อหลอมกลายเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อไปในระยะยาว

LEK_8279

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมกระชับความสัมพันธ์กับเหล่าสมาชิก Monster สื่อมวลชน และสมาชิกชมรมผู้ขับขี่ดูคาติ โดยการร่วมแข่งขัน กระดานเลน ร่วมกับเหล่าบบรรดาผู้บริหารอย่างเป็นกันเอง ลูกค้าดูคาติสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของ Ducati Thailand ได้ที่แฟนเพจ Ducati Thailand

Comments