Yamaha Thailand Racing Team เข้ารับรางวัลแชมป์ของรุ่น ST600 ในรายการ MFJ All Japan

โดย / / 36 views

S__41828355

คุณกรธัช แก่นจันทร์ดา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์ต่างประเทศ ร่วมถึงเดชา ไกรศาสตร์ และ เรียวจิ โยโกเอะ 2 นักแข่งของ Yamaha Thailand Racing Team เข้ารับรางวัลแชมป์ของรุ่น ST600 ในรายการ MFJ All Japan Road Race Champioship 2015 โดยรับรางวัลแชมป์ประเภททีม และตำแหน่งแชมป์กับรองแชมป์ของรุ่น พร้อมด้วยทีมงานและผู้สนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

S__41828356

Comments