Tag: Mission Winnow Ducati Team

; MotoGP

Dovi รับ Petrucci ขาดความมั่นใจในตัวเอง ก่อนเข้าทีมโรงงาน Ducati ในปี 2019

Andrea Dovizioso นักแข่งทีมโรงงาน Mission Winnow Ducati Team ได้พูดถึงทีมเมท Danilo Petrucci โดยบอกว่าเมื่อก่อนบิดรายนี้ขาดความเชื่อมั่นในตนเองบนเส้นทางอาชีพนักแข่ง MotoGP และรู้สึกได้ว่า Petrucci มีความก้าวหน้ามากขึ้นเมื่อสามารถเข้าใจในจุดแข็งของตนเองได้