Yamaha ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ เพื่อดูแลกลุ่มสินค้ารถสปอร์ต

โดย /

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายธนะชัย เลขวณิชกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายภาคใต้ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถสปอร์ต และทั้งนี้ นายธนะชัย จะยังดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายภาคใต้ ควบไปด้วย โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

Comments