Tag: f850gs

; Adventure

ปั่นล้อ ปลดล็อค รถเพื่อนพร้อมน้ำมัน โปรดี กับ BMW Enduro Park Level 1

“สวนสนุกของเด็กน้อยในตัวเรา” คือแนวความคิดง่ายๆที่ผมได้รับจาก Enduro Park แห่งนี้ กับพื้นที่กว้างขวางในจังหวัดชลบุรี ที่รายล้อมด้วยต้นไม้ให้ความร่มรื่น และลาน “ทางเรียบ”